section-a7cd234

Főoldal / Szállás / Házirend


Házirend

section-a7cd234

Nyitólap / Szállás / Házirend


Hírek cikk

Házirend

Köszönjük, hogy a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központot választotta pihenése színhelyéül.

Kellemes időtöltést és felüdülést kívánunk Önnek és családjának a teljes személyi állomány nevében. Igyekszünk mindenben rendelkezésükre állni, hogy feledhetetlen élményekben legyen részük, azonban ehhez az Önök együttműködése nélkülözhetetlen.

Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását.

 1. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy a Házirendben foglalt rendelkezéseket megsérti, őt a szolgáltatást nyújtó szervezet parancsnoka szóban figyelmezteti. A Házirend súlyos, illetve azonos turnuson belüli ismételt megsértése esetén a szolgáltatást nyújtó szervezet parancsnoka a szolgáltatás igénybevételét azonnali hatállyal megszakíthatja, a központi személyügyi szerv egyidejű értesítése mellett. A szolgáltatás igénybevételének megszakítása esetén a teljes szolgáltatás térítési díját kell megfizetni.
 2. A házirendet súlyosan megsérti, aki:
  1. a szolgáltatást nyújtó szervezet tagját szidalmazza, sértegeti, illetve tettleg bántalmazza;
  2. a szolgáltatást nyújtó szervezet közös használatú helyiségeiben botrányos magatartást tanúsít;
  3. a szolgáltatást igénybevevő személyek pihenését jelentős mértékben zavarja, és ezen tevékenységét felszólítás ellenére is tovább folytatja;
  4. a rendelkezésre bocsátott férőhely, villa, apartman, lakosztály, faház, szoba, továbbá a közös használatú helyiségek berendezését, felszereléseit rongálja, és ezen tevékenységét felszólítás ellenére is tovább folytatja;
  5. a szolgáltatást nyújtó szervezet területén elhelyezett, a szolgáltatást igénybevevő személyek kényelmét, szórakozását szolgáló eszközöket, így különösen szabadtéri fitneszgépet, kerékpárt vagy strandeszközöket, illetve bowling pályát és annak tartozékait rongálja, és ezen tevékenységét felszólítás ellenére is tovább folytatja;
  6. a d)-e) pontba tartozó berendezéseket, felszereléseket, eszközöket eltulajdonítja.
 3. Elő- és utószezonban a szobákat érkezési napon 14 órától biztosítjuk. Azon vendégeinknek, akiknek az első étkezésük az ebéd, szobájukat a beutalón szereplő időpontban rendelkezésre bocsájtjuk.
 4. A főszezoni turnusokban a szobákat 16 órától biztosítjuk. A szoba elfoglalására 16 órát megelőzően nincs lehetőség.
 5. A Hotel Aranyhídban és a Hotel Napfényben a vendégek szobakulcsként 2 db kulcskártyát kapnak. A kulcskártya elvesztése illetve megrongálódása esetén 1100 Ft/db kártyadíj fizetendő távozáskor.
 6. A szobákban, illetve az apartmanokban kizárólag a beutalón visszaigazolt, a recepción regisztrált személy tartózkodhat. Vendégeink látogatókat csak előzetes belejelentés után, a szállodák közös tereiben fogadhatnak. Vendég fogadására a szobákban, apartmanokban nincs lehetőség.
 7. A vendégek regisztrálásakor a recepciós átadja a szobakulcsot vagy kulcskártyát, illetve a Vendégkártyát, amin az itt tartózkodásuk adatai találhatóak. Kérjük, ezt a kártyát tartsák maguknál, és az étkezések, illetve a kapun történő ki- és belépés alkalmával mutassák fel a kapuügyeleti szolgálatnak.
 8. A távozás napján a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 09.30 óráig kérjük elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott szobakulcsot vagy kulcskártyát, illetve a leigazolt Vendégkártyát a recepción kérjük leadni!
 9. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy kulcskártya nélkül a szobába, kizárólag a recepcióssal történő szóbeli adategyeztetést követően lehet bemenni. A recepciós a sikeres adategyeztetés után 30 perces ideiglenes kulcskártyát állít ki a vendég részére, amit az időtartam lejárta után vissza kell adni a recepcióra.
 10. Kérjük, itt tartózkodásuk alatt, amennyiben tehetik, számlájuk rendezését ne hagyják az utolsó napra! Az első éjszakát követően lehetőségük van a számla
  kiegyenlítésére, amelyet SZÉP kártyával, bankkártyával és készpénzzel is rendezhetnek.
 11. Felhívjuk igényjogosult vendégeink figyelmét, hogy számlát kizárólag a saját nevükre kérhetnek.
 12. Számlájának banki átutalással történő rendezése csak előzetes írásbeli kérelem esetén lehetséges. Fizetési határidő be nem tartása esetén, a jogszabályban meghatározott mértékű térítési díjat számoljuk fel.
 13. A szállodában elszállásolt, minden 18. életévét betöltött vendég idegenforgalmi adót (IFA) köteles fizetni, melynek mértéke 460,- Ft/fő/éj. Az idegenforgalmi adót kizárólag bankkártyával és készpénzzel fizethetik. Az idegenforgalmi adó SZÉP kártyával történő rendezésére nincs lehetőség.
 14. Az étkezések a Központi Étteremben biztosítottak, a vendégkártyán feltüntetett időpontokban, melyektől eltérni nem lehet. Egyéb étkezések a Központi Presszóban, illetve a főszezonban, a strandon található kiszolgáló egységekben, térítés ellenében vehetőek igénybe.
 15. A reggeli és a vacsorai büféasztalról egyszeri és korlátlan ételfogyasztás biztosított, azonban onnan élelmiszert későbbi elfogyasztás céljából kivinni TILOS!
 16. Az étkezéseknél a megfelelő öltözékben kérnénk szíves megjelenésüket. A nem megfelelő, illetve hiányos öltözékben megjelenő, továbbá láthatóan ittas állapotban lévő személyt a kapuügyeleti szolgálat tagja a Központi Étteremből eltávolíthatja.
 17. Éghető folyadékot, fokozottan tűzveszélyes anyagot a szobában tartani, ott tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS.
 18. Tűz esetén kérjük kedves vendégeinket, hogy a szobát az ajtó belső oldalára kifüggesztett menekülési terv szerinti legrövidebb úton mielőbb hagyják el. A lift, tűz esetén nem használható.
 19. A szálloda összes szobájában, valamint az étteremben is tilos a dohányzás, ezért kérjük vendégeinket, hogy CSAK A DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEKEN dohányozzanak! A tilalom megszegői a szoba egyszeri takarításának költségét (jelenleg: 5.000.- Ft) kötelesek megfizetni.
 20. Kérjük, tartsák tiszteletben és hangoskodással ne zavarják a szálloda többi vendégének nyugalmát! Különösen 22:00 óra után legyenek tekintettel erre.
 21. Berendezési tárgyakat és textíliákat (pl.: plédet, törölközőt, műanyag bútorzatot stb.) a szállodából kivinni tilos! Továbbá tilos a folyosókról, közös terekből a bútorokat a szobákba bevinni.
 22. Vendégeink a szobát csak rendeltetésszerűen vehetik igénybe és ott a szálloda tulajdonát képező elektromos készülékek mellett kizárólag kis energia felvételű berendezések (telefontöltő, laptop töltő, hajszárító) használata engedélyezett.
 23. Kérjük vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a recepción haladéktalanul jelezni szíveskedjenek.
 24. A nem rendeltetésszerű használatból, illetve gondatlanságból eredő károkért, a szoba– és a széfkulcs elvesztéséért a vendégeinket kártérítésre kötelezzük.
 25. A szobákban, közös terekben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Kérjük Önöket, hogy a szobákban elhelyezett széfeket használják értékeik tárolására.
 26. A talált tárgyakat a recepción kérjük leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda egy évig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával veheti át a tárgyat. A postázható tárgyakat kérésre (a küldési költség utólagos megfizetését követően, utánvéttel) postai úton juttatjuk vissza tulajdonosának.
 27. Az üdülő területén gépjárművel közlekedni kizárólag a szilárd burkolatú utakon lehet. Az üdülőben történő közlekedés során a KRESZ szabályai érvényesek, azzal az eltéréssel, hogy a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra. Az üdülő területén gépjárművet őrizetlenül hagyni, gépjárművel várakozni, parkolni kizárólag a szállodai szobához rendelt parkolóban, illetve a kijelölt parkolóhelyeken engedélyezett.
 28. Az üdülőben igénybe vehető programokról, nyitvatartásokról, kölcsönzési lehetőségekről, a recepciók mellett kihelyezett faliújságokról tájékozódhatnak.
 29. A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások (pl. bowling, teniszpálya) – név, szobaszám, telefonszám megadásával, az igénybevétel tervezett időpontjának megjelölésével – a hotelek recepcióin, illetve a megadott telefonszámokon igényelhetőek. Az igényelt szolgáltatás a tervezett igénybevételt megelőző 3 órával jogkövetkezmény nélkül lemondható. Amennyiben az igényelt szolgáltatás lemondására a tervezett igénybevételt megelőző 3 órán belül alapos ok nélkül kerül sor, az igényelt szolgáltatás térítési díjának 50%-át az igénylőnek meg kell fizetnie, mely összeg a szobaszámlára kerül felterhelésre.
 30. A 27. pontban foglaltaktól eltérően a masszázs szolgáltatás igénylésére csak a térítési díj egyidejűleg történő megfizetése esetén van lehetőség. Térítési díj megfizetése hiányában a masszázs szolgáltatás iránti igény nem rögzíthető. Amennyiben az igényelt szolgáltatás lemondására
  • 3 órán túl, vagy 3 órán belül alapos okkal kerül sor, a befizetett térítési díj 100%-a,
  • 3 órán belül alapos ok nélkül kerül sor, a befizetett térítési díj 50%-a téríthető vissza, az igénylő írásbeli kérelmére.
 31. A szállodák közös használatú helyiségeiben és a recepcióknál kérjük kulturált polgári ruházat viselését. Kérjük a nem megfelelő, illetve hiányos (pl.: felső ruházat nélküli) megjelenést mellőzni szíveskedjenek.
 32. Kérjük vendégeinket, hogy esetleges észrevételeiket, panaszaikat jelezzék a szállodák recepcióin.
 1. 1. A Kempingben csak azok a személyek tartózkodhatnak, illetve bérelhetnek területet, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják.
 2. 2. A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet értelmében, a Honvéd Kempingben napi pihenést és intézménylátogatást az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetének parancsnoka egyedi elbírálás alapján engedélyezhet.
 3. 3. A kijelölt területi egység elfoglalására az érkezés napján 12.00. órától 22.00 óráig, illetve a foglaltság függvényében van lehetőség. 22.00 óra után vendéget fogadni, sátrat felállítani, lakókocsit leparkolni TILOS!
 4. 4. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy a Házirendben foglalt rendelkezéseket megsérti, őt a szolgáltatást nyújtó szervezet parancsnoka szóban figyelmezteti. A Házirend súlyos, ill. a Honvéd Kempingben tartózkodás időtartama alatti ismételt megsértése esetén a szolgáltatást nyújtó szervezet parancsnoka a szolgáltatás igénybe vételét azonnali hatállyal megszakítja.
 5. 5. A házirendet súlyosan megsérti, aki:
  1. a Kemping területén, a közös használatú helyiségekben botrányos magatartást tanúsít;
  2. a Kempingben üdülő személyek pihenését jelentős mértékben zavarja;
  3. a rendelkezésére bocsátott terület, a közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait rongálja;
  4. a Kempingben elhelyezett, a vendégek kényelmét, szórakozását szolgáló eszközöket – strandeszközök, kerékpárok, csónakok, vízibiciklik – nem rendeltetésszerűen használja, rongálja.
  5. A lakókocsikat, sátrakat csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni!
 6. 7. Távozáskor a szolgáltatást igénybe vevő személy délelőtt 11.00 óráig köteles elhagyni az általa használt területet tisztán és rendezetten. Amennyiben a távozás 11.00 óráig nem történik meg, úgy a következő napi szállás- és területbérleti díj automatikusan felszámításra kerül.
 7. 8. A recepció pénztári szolgáltatása minden nap 07.00-17.30 óráig, a portaszolgálat pedig folyamatos 24 órában a rendelkezésükre áll. Ha kérdése van, illetve segítségre van szüksége, forduljon kollégáinkhoz!
 8. 9. A Kemping területére állatot bevinni TILOS!
 9. 10. Kérjük Kedves Vendégeinket, hogy a Kemping területén csak az arra kijelölt helyen dohányozzanak! Kijelölt dohányzóhelyek a tűzrakó helynél és a strand bal oldalánál, a horgászhelyeknél találhatóak.
 10. 11. Kemping területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen, bográcsozás vagy szalonnasütés céljából lehet. A tűzrakóhely a konyhakonténer mellett található. A tüzet a program befejeztével el kell oltani! Tábortűz rakása a fentiektől eltérő helyen TILOS!
 11. 12. Horgászni csak az a táblával kijelölt helyen lehetséges.
 12. 13. A Kemping szolgáltatásait igénybe vevő személyek tudomásul veszik, hogy a Kemping területén, munkanapokon, 8 és 16 óra között parkfenntartási munkák végzésére kerülhet sor.
 13. 14. A kulturált szórakozás és a pihenés minden vendégnek joga és érdeke. Tartózkodjunk egymás nyugalmának megzavarásától! Zajos éneklés, hangos zenehallgatás, rádiózás TILOS!
 14. 15. Kérjük Önöket, hogy a Kemping területét tartsák tisztán, óvják a növényeket! A szalonnasütéshez nyársat ne a Kemping területén vágjanak! Kérjük a szemetelés mellőzését! A szemetet a járdák mellett található szeméttárolókba helyezhetik.
 15. 16. A konyha–konténerben található eszközöket, berendezéseket mindenki saját felelősségre használhatja! Használat után kérjük azokat tiszta állapotban eredeti helyükre visszavinni!
 16. 17. A hűtőszekrények csak romlandó élelmiszerek tárolására szolgálnak, korlátozott kapacitásuk miatt azokban egyéb, hűtést nem igénylő élelmiszerek (szeszes italok, víz, stb.) tárolása tilos!
 17. 18. A mellékhelyiségek és zuhanyzók használata során gondoljanak az Önök után belépő vendégre is!
 18. 19. Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelezze a gondnoknak, vagy a recepciósnak, munkaidőn kívül a portaszolgálatnak, hogy a hibaelhárítást megkezdhessük. A szándékos rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása helyszíni kártérítést, vagy feljelentést von maga után!
 19. 20. Fertőző betegek, továbbá ittas és bódult személyek a Kemping területére nem léphetnek be!
 20. 21. A játszóteret csak 12 éven aluli gyermekek, kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják!
 21. 22. Fürödni csak a bójákkal kijelölt területen, saját felelősségre lehet. A gyermekek biztonságáért szüleik, illetve kísérőik felelősek.
 22. 23. A csónakok, vízibiciklik, kerékpárok kölcsönzése, visszaadása, díjfizetése a személyzet által meghatározottak szerint történik, 9.00 – 19.00 óra között. Ittas, bódult állapotban lévő személy a kölcsönzői szolgáltatást nem veheti igénybe!
 23. 24. II. fokú viharjelzés – a viharjelző percenként 90-szer felvillanó fényjelzése – esetén fürödni TILOS, a vízből haladéktalanul ki kell jönni!
 24. 25. A hattyúk, vadkacsák, egyéb vízimadarak etetése egészségügyi okokból szigorúan TILOS!

Kérjük Kedves Vendégeinket a Házirend betartására annak érdekében, hogy minden vendégünk jól érezze magát, és szívesen térjen vissza hozzánk!

Kívánjuk, hogy pihenésre szánt idejük, elvárásaiknak megfelelően, örömteli és zavartalan legyen! Jó pihenést kívánunk!

Lábléc - Gomb

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.